Artikel 2

Köp & Sälj av Reklamytor blir Snabbare, Smartare och Enklare.

Medialist.se är en online platform som för samman lokala och regionala mediaköpare med mediasäljare inom traditionella och digitala reklamytor.

Daniel Vindenberg och Martin Tina, som är grundarna av Medialist.se, vill förenkla mötesplatsen och sättet hur man handlar reklamplatser genom att skapa en integrerad webbtjänst som både köparen och säljaren kan dra fördel av. En mediaköpare har möjlighet att söka i Medialists databas och planera en reklamkampanj mot en viss målgrupp, region eller priskategori med detaljerad information om varje reklamplats och även skicka förfrågningar till säljaren. För mediasäljare utgår Medialist en ny kanal för att marknadsföra sina reklamytor och skapa nya affärsmöjligheter.

Grundarna hävdar att reklam och mediabranschen är en stor men oorganiserad industri där parterna fortfarande ringer eller mailar varandra för att hitta reklamplatser för en reklamkampanj. “Branschen är sena med att tillämpa den digitala utvecklingen där andra industrier har kommit längre och blivit mer effektiva och kostnadsmedvetna” berättar Daniel och Martin.

Tjänsten är gratis för köpare och för säljare som registrerar ett Baskonto. Säljare har även möjlighet att ansluta sig till ett Premiumkonto för att kunna lägga upp obegränsat med annonser, få tilläggsfunktioner och för att synas bättre i sökresultat. Detta mot en kostnad på 199 kr i månaden.