Reklammarknaden gick minus 2013 men Q4 visar tillväxt

Tillväxt Reklammarknaden 2013

Mediamarknaderna hade en tuff period första halvåret 2013 men visade en uppgång under Q3 och Q4. Trots detta backar mediaindustrin med 1,8 % för 2013. 

Totalt omsatte reklammarknaden 31,5 miljarder kronor under 2013, vilket innebär en minskning med 600 miljoner kronor jämfört med helåret. Det visar siffror från IRM – Institutet för Reklam- och Mediastatistik. Som tidigare år visade internetmedierna start tillväxt under perioden. Framförallt webb-TV och Sök bidrog till ökningen men även displaykategorin visade tillväxt på 3% jämfört med tidigare år. Den reklamkanal som gick bäst var mobilannonsering som mer än fördubblades under 2013 och omsatte 900 miljoner kronor under helåret.

TV-reklam visar också på en marginell tillväxt med en omsättning på 6 miljarde kronor under 2013.

Det är en stabil om än långsam återhämtning vi ser på mediamarknaden i och med det sista halvåret 2013, säger IRMs analyschef Tobias Hedström. Vi förväntar oss en något starkare tillväxt under 2014, fortsätter han. 


2014/04/10

Kommentarer

Kommentera

1 + 2 =