Sekretesspolicy

Sekretesspolicy Medialist

Senast uppdaterad: 2014-03-11

Grundläggande principer

Medialist förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Här nedan redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy gäller både för Mediaköpare (Köpare) och Mediasäljare (Säljare).

Insamling av information

Medialist erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats och via utvalda samarbetspartners söka lediga reklamannonser och kontakta Säljare. I de fall du väljer att kontakta en Säljare eller Medialist via webbplatsen krävs det att du anger ditt namn och mejladress. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig kan vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information.

Användning av informationen

Vi kan kontakta dig för marknadsundersöknings ändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot direktreklam och avbeställa prenumerationer på våra nyhetsbrev. Medialist kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig utan ditt godkännande. Om det däremot föreligger brottsmisstanke eller annan misstanke som riskerar skada eller förstöra egendom tillhörande Medialist så kan kunduppgifter lämnas till tredje part.

Rättelse och insyn

Medialist strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter och företagsuppgifter vi samlar in. Vid den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner.

Missbruk av användarkonto

Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Medialist.se, förbehåller sig Medialist rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.

Ändring av policy

Denna policy kan uppdateras av Medialist. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för ”senast uppdaterat” högst upp på den här sidan. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer Medialist att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till Medialist:

Du kan kontakta Medialista via kontaktformuläret, skicka ett meddelande till info@medialist.se eller ringa +46-(0)70 712 45 86.